Als alles loopt zoals het zou moeten, dan komt alles goed.....

Jouw ervaring is dat dit zelden klopt. Je loopt continu achter de feiten aan. Hiermee kun je niet alleen je klanten verliezen, ook je privé leven raakt steeds meer op de achtergrond.

Samen gaan we kijken wat voor jou een reëel tijdschema of project-planning is en waarmee je bij de klanten en leveranciers betrouwbaar en stabiel over komt.
Met een duidelijk agendabeheer zorg je ervoor dat je bekend wordt als iemand die zijn afspraken nakomt.

Nieuwe opdracht in kaart

Bij nieuwe opdrachten is het belangrijk om stil te staan bij wat je te wachten staat. Met een schema krijg je inzicht in waar de knelpunten zitten. We gaan een systeem ontwikkelen dat voor jou vanzelfsprekend wordt.

Time management 

Time management is een reëel beeld krijgen van de haalbaarheid van de uitvoering, zowel in je werk als privé. Dat is al belangrijk bij het opstellen van een offerte en vervolgens bij het uitvoeren van de opdracht

Agendabeheer 

Met een agendabeheer komen zowel je projectplanning als timemanagement goed in kaart waardoor je geen dubbele afspraken krijgt of afspraken vergeet . Daarnaast komt er een duidelijk scheidslijn tussen werk en privé. 

Of: Administratie op orde  Financieël overzicht 
Terug naar  Welkom

Heb je nog vragen?

Neem contact op